Dzień skupienia osób konsekrowanych

Dzień skupienia osób konsekrowanych

W sobotę, 17 września br., osoby konsekrowane diecezji legnickiej przeżywały swój dzień skupienia. Służył on duchowemu umocnieniu, oraz budowaniu wzajemnych relacji między osobami szczególnie Bogu poświęconymi. Odbył się w Legnicy, w kaplicy klasztornej Ojców Franciszkanów, przy Parafii św. Jana Chrzciciela. Przewodniczył mu o. Zdzisław Tamioła OFM Conv. Konferencję pt. „Kryzys, jako doświadczenie cierpienia duchowego” wygłosiła s. Elżbieta Raszczyk OSC, przełożona legnickiej wspólnoty Sióstr Klarysek. Ukazała ona kryzys, jako wyzwanie rozwojowe, okazję do wzrastania w relacji do Boga i we wspólnocie. Warunkiem jest uczciwe potraktowanie źródeł kryzysu na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej i duchowej, oraz przyjęcie siebie, jako osoby słabej i przyjęcie pomocy. Ojciec Zdzisław poprowadził adorację eucharystyczną a następnie przewodniczył Eucharystii, podczas której wygłosił kazanie nt. znaczenia stygmatów. Wspólny posiłek, zwany agapą, dał okazję do braterskiej i siostrzanej rozmowy. Kolejny dzień skupienia odbędzie się za miesiąc.