Dzień osób konsekrowanych

Dzień osób konsekrowanych

Z całym Kościołem powszechnym w katedrze legnickiej świętowano 2 lutego Dzień Osób Życia Konsekrowanego. To dzień, w którym szczególną modlitwą otacza się tych, którzy realizują swoje powołanie na drodze rad ewangelicznych, wyprasza się nowe, liczne powołania do takiego życia a przede wszystkim cały Kościół powszechny składa dziękczynienie Bogu za to, że powołuje ludzi do szczególnej zażyłości z sobą. W tym roku, oprócz licznie zgromadzonych sióstr zakonnych, w tym także Sióstr Zgromadzenia św. Marii Magdaleny od Pokuty, które pracują w diecezji legnickiej, przybyły także z Wrocławia przedstawicielki innych form życia poświęconego w służbie Bogu. Z racji zainicjowania w naszej diecezji przez jedną z wdów konsekrowanych pogłębionej formy życia oddanego Bogu, a mianowicie życia pustelniczego, zjechały się do legnickiej katedry dziewice i wdowy konsekrowane z całej Archidiecezji. Pani Anna- pustelnica, która od kilku lat mieszka w okolicy Jeleniej Góry, była do tej uroczystości przygotowywana od dłuższego czasu. W katedrze legnickiej wobec biskupa i licznie zgromadzonego duchowieństwa, osób zakonnych i wiernych, pani Anna powiedziała Bogu „tak”, wyrażając wolę zupełnie innego stylu życia, który oferuje dzisiejszy świat. Gratulujemy Jej i wspieramy, prosząc Pana Boga, by umacniał Ją w powziętych postanowieniach, uświęcając każdą chwilę oddanego Jemu życia.