Doradcy w Szklarskiej Porębie

Doradcy w Szklarskiej Porębie

Kilka sióstr magdalenek od pokuty miało okazję uczestniczyć w rekolekcjach adwentowych, które zostały zorganizowane przez ks. Mariusza Habiniaka Duszpasterza ds. Życia Rodzinnego Diecezji Legnickiej dla doradców życia rodzinnego udzielających się w poradniach działających przy parafiach Diecezji Legnickiej. Grupę prawie pięćdziesięciu doradców, którzy zjechali do Domu Rekolekcyjnego Caritas w Szklarskiej Porębie,  wprowadzała  w dniach od 7 do 9 grudnia w tajemnicę Eucharystii, s. Anna Hyszko – jadwiżanka wawelska z Zawichostu. Siostry magdalenki natomiast zaangażowały się w muzyczną i modlitewną oprawę tych dni. Czas adwentowego oczekiwania sprzyjał atmosferze zadumy i rekolekcyjnego skupienia. W piątkowy wieczór wielkim przeżyciem dla uczestników była modlitwa uwielbienia w czasie Adoracji Eucharystycznej, którą prowadził zespół Nazaret z Lubina. W niedzielne przedpołudnie grupa zaangażowana w prowadzenie rekolekcji spotkała się na podsumowaniu tych dni i potem stanęła do wspólnego zdjęcia, które uwieczniło ten piękny czas.