,,Dobrze czyniącym”

,,Dobrze czyniącym”

W czwartek, 12 maja w uroczystość ku czci. św. Pankracego –  Patrona bazyliki odbył się odpust parafialny. Święto patrona kościoła parafialnego to przede wszystkim święto Wspólnoty Wiernych tworzącej daną parafię. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu. To również okazja do poznania świętego Patrona Parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę. Był to jednocześnie dzień dziękczynienia za 10 lat istnienia Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze. Placówka została założona w 2012 roku, jako publiczna szkoła katolicka – pierwsza w powojennej historii Jeleniej Góry. W tej dziękczynnej Eucharystii uczestniczyła Społeczność Zespołu Szkół Katolickich, nauczyciele i rodzice uczniów, członkowie Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u św. Erazma i Pankracego oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Uroczystą Eucharystię sprawowało 14 kapłanów pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Msza święta zakończyła się odśpiewaniem „Te Deum”. Na koniec uroczystości Ksiądz  Biskup wręczył jubileuszowe „Medale 30-lecia Diecezji Legnickiej” osobom zasłużonym i zaangażowanym w życie tamtejszego Kościoła lokalnego. Taki medal otrzymały również siostry magdalenki ze wspólnoty jeleniogórskiej. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na to, że każde, nawet najmniejsze działanie na rzecz parafii, jest budowaniem Kościoła „tu i teraz”. – W rzymskich kościołach mamy przepiękne mozaiki. Gdy oglądamy je z bliska, widzimy mnóstwo pojedynczych kolorowych elementów. Kiedy zrobimy kilka, kilkanaście kroków do tyłu, wówczas dostrzeżemy, że te pojedyncze malutkie kolorowe elementy tworzą łącznie przepiękną mozaikę. I my, przeżywając jubileusz, chcemy uczynić te kilka, kilkanaście kroków wstecz i ujrzeć te wszystkie wysiłki dokonane w przeciągu tych 30 lat, by dostrzec że one budowały i budują nasz legnicki Kościół. Stąd te medale i to docenienie za wieloletnie zaangażowanie na rzecz parafii. Bo w jubileuszu chcemy dziękować Panu Bogu za św. Jana Pawła II, za jego decyzję o erygowaniu diecezji legnickiej, za wszystkich biskupów legnickich, za księży, ale także i za was wszystkich tworzących ten Kościół – mówił hierarcha. Na koniec dzieci z klasy pierwszej, pod opieką p. Anny Pierunek,  przygotowały krótki program słowno –muzyczny.