60.rocznica śmierci Matki Marii Pauli

60.rocznica śmierci Matki Marii Pauli

Dnia 2 lipca 2021 r. Matka Wiesława, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty wraz z radnymi s. M. Iwoną, s. M. Olgą, s. M. Zofią uczestniczyły we Mszy św. sprawowanej o godz. 17.00 przez proboszcza parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Roszkowicach (gmina Byczyna). Eucharystia była odprawiona za zmarłą Matkę Marię Paulę Andrzejewską, która zmarła 30 czerwca 1961 r. w ówczesnej filii Zakonu Magdalenek od Pokuty w Roszkowicach i tam została pochowana. Matka Maria Paula jest w sposób szczególny wspominana przez Siostry z uwagi na to, że w trudnych czasach powojennych przyczyniła się do zachowania ciągłości Zakonu. Przez hart ducha i charakteru, wierność powołaniu, nieustanne trwanie w obecności Boga może stać się patronką na obecne trudny czasy. Siostry magdalenki każdego dnia modlą się za wstawiennictwem Matki Pauli prosząc w różnych sprawach Zgromadzenia. Matkę Marię Paulę wspomina się również w Roszkowicach, gdzie przy kościele parafialnym stoi tablica nagrobna. W każdy drugi wtorek miesiąca po zakończonej Mszy św. parafianie modlą się wypraszając za przyczyną Matki Pauli potrzebne dla siebie i innych łaski.