Polacy w Erfurcie

Polacy w Erfurcie

Siostry magdalenki od początku rozpoczęcia swej pracy w Seminarium Duchownym w Erfurcie modliły się, za Polaków mieszkających w tym mieście. Widziały też potrzebę duszpasterskiej pomocy tej grupie ludzi, która stawała się coraz liczniejsza. Od września 2017 roku opiekę duszpasterską nad Polakami mieszkającymi w Erfurcie objął ks. Robert z diecezji opolskiej. Siostry magdalenki z radością włączyły się w organizowanie spotkań dla Polaków. Obecnie mają one miejsce dwa razy w miesiącu przy parafii Świętego Krzyża w Erfurcie. Przy okazji takich spotkań odprawiana jest Msza święta, a w różnych okresach Roku Liturgicznego, typowe dla danego czasu nabożeństwa. Potem są osobne spotkania dorosłych i dzieci. Udało się nawet stworzyć grupkę służby liturgicznej, która posługuję przy okazji nabożeństw. Wspólnota ta wciąż wzrasta i zawierane w niej znajomości przybierają coraz ściślejszy charakter. Rodziny się integrują i wzajemnie odwiedzają, nie pomijając też sióstr magdalenek. Do katolickiej wspólnoty dołączyły też osoby z innych krajów, np. Słoweńcy, którzy przyjechali do Niemiec „za chlebem”.