W bieżącym roku, na okoliczność Jubileuszu 800–lecia sprowadzenia przez świętą Jadwigę Śląską sióstr magdalenek do Nowogrodźca nad Kwisą, która łączy się także z uroczystym ogłoszeniem św. Marii Magdaleny patronką miasta Lubania, gdzie siostry zapisują swą historię nieprzerwanie od 1320 roku, wydany został album pt. „ DZIEDZICTWO DUCHOWE I SPUŚCIZNA ARTYSTYCZNA…
Od 15 września 2017 r. we wszystkich parafiach lubańskich, w ramach duchowego przygotowania do ogłoszenia św. Marii Magdaleny patronką Lubania, po Mszy św. wieczornej, odprawiana będzie Nowenna do św. Marii Magdaleny, której tekst w całości znajduje się poniżej. Wszyscy mieszkańcy miasta, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli któregoś dnia…
W tym kluczu siostry magdalenki, jak każdy chrześcijanin, odczytują dzieje swego zgromadzenia, własną historię osobistą a także bieżące wydarzenia. Nie jest bowiem dziełem przypadku, o czym przekonane są nie tylko siostry, że już niebawem uroczyście ogłoszona zostanie patronką miasta właśnie Maria Magdalena. Wydarzenie to, jakby na życzenie, zostało poprzedzone zupełnie…
Kolejną formą aktywności sióstr w przygotowanie do ogłoszenia Marii Magdaleny patronką Lubania, jest udział w warsztatach muzycznych, które przyczynią się do uświetnienia całej uroczystości galowym koncertem. Krakowski kompozytor- Hubert Kowalski- podjął się stworzenia dzieła poświęconego tej szczególnej świętej. Zapraszamy chętnych do zaangażowania się w miejskie uroczystości poprzez muzykę i śpiew.…
Właściwie każdego roku kilka naszych sióstr pielgrzymuje na Jasną Górę z Pielgrzymką Legnicką, wiec i w tym szczególnym dla diecezji roku trzy magdalenki wybrały się w drogę, zanosząc Najlepszej z Matek intencje własne i całego Zgromadzenia. W sposób szczególny pątniczki nasze modliły się o nowe, święte powołania do służby w…
To nie ŻARTY!!! Od 1- 8 lipca 2017 roku drzwi klasztoru sióstr magdalenek od pokuty w Lubaniu, które zwykle stoją otworem dla wszystkich pukających do furty klasztornej, rzeczywiście były zamknięte dla osób z zewnątrz. W tych dniach bowiem, jak każdego roku, siostry przeżywały swoje rekolekcje. Czwarty raz z kolei były…
18 czerwca już ostatni raz przed ogłoszeniem św. Marii Magdaleny patronką Lubania, siostry magdalenki od pokuty, wzorem tej świętej, apostołowały we wszystkich parafiach miasta. Wysłane po dwie, jak uczniowie Jezusa, głosiły w kościołach SŁOWO, w którym nawiązując do treści ewangelii danej na ten dzień przez Kościół do rozważenia, zachęcały do…
W obchodzony obecnie w Archidiecezji Wrocławskiej ROK JADWIŻAŃSKI, pięknie wpisała się Uroczystość 800-lecia sprowadzenia przez Jadwigę Śląską Pokutniczek św. Marii Magdaleny do Nowogrodźca nad Kwisą z odległej Marsylii. Świętowanie Jubileuszu rozpoczęto w sobotę 10 czerwca Sympozjum poświęconym sylwetce fundatorki pierwszego klasztoru Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty na naszych ziemiach-…
W pierwszą niedzielę Adwentu 27 listopada 2016 r. w Lubaniu rozpoczął się Rok Magdaleński poświęcony św. Marii Magdalenie. Ogłoszenie tego Roku wpisuje się w przygotowania do uroczystości nadania patronatu Świętej dla miasta Lubania. Wśród wielu inicjatyw podejmowanych zarówno przez władze miasta jak i Siostry magdalenki od pokuty, które mają na…
To już kolejne dni skupienia dla dziewcząt, które odbyły się w naszym domu w Jeleniej Górze w dniach 19-21 maja br. Hasłem przewodnim były słowa ,,Nie jesteście z tego świata” (J 15 19)., a oferuje nam on dużo. Kupujemy, gromadzimy, zabiegamy o tak wiele, ,,wijemy sobie tutaj gniazdko”. Nigdy nie…
Miasto Lubań przygotowuje się do wielkiej uroczystości. Od 24 września br. św. Maria Magdalena będzie oficjalnie patronką miasta. Wiążąe się to z trwającą kilka wieków obecnością sióstr Magdalenek od Pokuty w Lubaniu. Siostry zapisały się w historii miasta nie tylko w sensie duchowym, ale także poprzez dzieła, które prowadzą z…
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!W tych tygodniach nasza refleksja porusza się, że tak powiem w orbicie tajemnicy paschalnej. Dzisiaj spotykamy tę, która według Ewangelii, jako pierwsza zobaczyła zmartwychwstałego Jezusa: Marię Magdalenę. Niedawno zakończył się odpoczynek szabatu. W dniu męki nie było czasu na zakończenie obrzędów pogrzebowych. Dlatego w ten…
14 maja 2017 roku to kolejna niedziela, kiedy siostry magdalenki głosiły SŁOWO w parafiach lubańskich. Ubogacając liturgię niedzielną śpiewem, także mówiły mieszkańcom Lubania, w myśl słów Ewangelii przeznaczonej przez Kościół na V-tą Niedzielę Wielkanocną, by „nie trwożyło się ich serce”, bo Chrystus poszedł do NIEBA, by przygotować tam miejsce nam…
Obecność Sióstr magdalenek od pokuty - Olgi, Iwony, Ewy Kata, Karoliny - w Nowogrodźcu związana była z przygotowaniem do uroczystości jubileuszowych 800-lecia sprowadzenia pokutniczek św. Marii Magdaleny do Nowogrodźca oraz z rozpoczynającym się w Niedzielę Dobrego Pasterza (7 maja br.) Tygodniem Modlitw o Powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego.…
W związku z trwającym od I-szej Niedzieli Adwentu Rokiem św. Marii Magdaleny, który za zgodą miejscowego Biskupa został ogłoszony w mieście Lubań, siostry magdalenki podjęły inicjatywę przybliżenia szerokiemu gronu mieszkańców sylwetki tejże świętej. W jedną niedzielę miesiąca kwietnia, maja i czerwca we wszystkich parafiach na terenie miasta siostry głoszą katechezy…
Lubań już od I Niedzieli Adwentu świętuje Rok św. Marii Magdaleny. W tym czasie ma miejsce wiele inicjatyw, podkreślających wagę tej świętej dla naszego miasta. Są to między innymi katechezy głoszone każdego miesiąca przez Biskupa Z. Kiernikowskiego w Muzeum Regionalnym, konkursy i wieczornice organizowane przez nauczycieli i uczniów lubańskich szkół.…
W pierwszą niedzielą Adwentu 27 listopada 2016 r. w Lubaniu rozpoczął się Rok Magdaleński poświęcony św. Marii Magdalenie. Ogłoszenie tego Roku wpisuje się w przygotowania do uroczystości nadania patronatu Świętej dla miasta Lubania. W tym dniu został odsłonięty dokument Stolicy Apostolskiej potwierdzający ustanowienie św. Marii Magdaleny patronką miasta Lubania. Odsłonięcia…
„Ważny dzień w moim życiu”- tak o dniu obłóczyn, czyli przyjęciu stroju zakonnego i rozpoczęciu czasu ścisłej formacji w Zgromadzeniu Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty wyraziła się Elżbieta, która 15 października 2016 r., czyli w dzień wspomnienia św. Teresy z Avila, podczas wieczornej Liturgii Słowa odprawianej w kaplicy Domu…
16 października 2016 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Nowogrodźcu siostry Zgromadzenia św. Marii Magdaleny od Pokuty wraz z mieszkańcami miasta Nowogrodziec dziękowały Bogu za tę właśnie świętą, która prawie 800 lat temu sprowadziła pierwsze magdalenki z Marsylii na ziemie Śląska.…
Strona 12 z 13