Dzień 26 sierpnia 2022 r. - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej dla jeleniogórskiej wspólnoty Sióstr magdalenek od pokuty był szczególnym czasem świętowania. To dzień tytułu kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w ich domu zakonnym. Obchody tej uroczystości poprzedziło duchowe przygotowanie poprzez triduum do Matki Bożej Częstochowskiej. Eucharystię w…
20 sierpnia – tego dnia obchodzimy w Kościele wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux. W opactwie Sióstr Cysterek w Marienthal w Niemczech, miała miejsce szczególna uroczystość. Siostry Cysterki świętowały wspomnienie swojego patrona – św. Bernarda, a do wspólnoty przyjęły nową siostrę – Annę Marię. Dziś wszyscy potrzebujemy świadectwa ludzi oddanych do…
Siostry ze wspólnoty legnickiej: s. Olga, s. Beata i s. Ewa wybrały się na wycieczkę do szkółki drzew i krzewów. Jest to rodzinne gospodarstwo rolne prowadzone przez p. Karolinę Wyrzykowską, położone na obrzeżach Legnicy. Bliższe informacje na temat szkółki dostępne są na stronie: krzewydrzewa.pl Pod okiem p. Karoliny siostry dowiedziały…
W dniach od 2 do 9 sierpnia br. odbyła się 42 piesza pielgrzymka wrocławska pod hasłem „Chrystus naszym pokojem”. Uczestniczyła w niej s. Beata Rusnarczyk, ze wspólnoty Sióstr magdalenek we Wrocławiu. Oto jej przeżycia: „To były piękne rekolekcje w drodze, czas w którym rozważaliśmy tematy …przyjdź, pragnij, wracaj, trwaj, czuwaj,…
8 sierpnia br. zakończyła się 30 Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka z Legnicy na Jasną Górę, która wyruszyła 30 lipca z legnckiej katedry. W ciągu 10 dni przez pątniczy szlak przewinęło się około 700 osób. Na Jasną Górę wędrowało też 16 księży, 7 kleryków i 4 siostry zakonne, w tym nasze siostry:…
Dzień 22 lipca to dla Sióstr magdalenek od pokuty szczególna data – ich patronalna Uroczystość. Ten wyjątkowy dzień w Domu generalnym w Lubaniu obchodzony był w gronie osób zaprzyjaźnionych z siostrami. Eucharystii odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Jan Leśnik, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Radogoszczy. Do…
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa zgodnie z tradycją Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty jest głównym świętem patronalnym. Jest to więc dzień wyjątkowy dla całego Instytutu i dla każdej siostry magdalenki od pokuty. Z tej okazji w Domu Generalnym w Lubaniu odprawiona została uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks.…
17 czerwca br. odbyło się kolejne Spotkanie Kobiet w Koskowicach poświęcone relacji przyjaźni, a dokładnie pomiędzy teściową a synową. Rozpoczęło się ono wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem, a Mszy św. przewodniczył ks. Mariusz Habiniak, tamtejszy proboszcz i duszpasterz diecezjalny Duszpasterstwa Kobiet. Po Eucharystii wszystkie panie spotkały się na agapie w…
Od piątku 17 czerwca do niedzieli 19 czerwca znów gwarno zrobiło się w klasztorze lubańskim, gdyż w tych dniach w ramach formacji ciągłej odbywały się warsztaty na temat posłuszeństwa. Do ich poprowadzenia zaproszeni zostali do Lubania dwaj ojcowie dominikanie: o. Tomasz Gaj i o. Łukasz Kubiak, którzy na co dzień…
Już na początku czerwca z okazji beatyfikacji s. M. Rosarii Schilling- elżbietańskiej męczennicy z czasów II wojny światowej w kościele parafialnym w Nowogrodźcu pojawiło się wiele prac plastycznych z wizerunkiem s. Rosarii. Wszystko to za sprawą katechetów w SP w Nowogrodźcu. Siostra Renata wraz z pozostałymi katechetami ze Szkoły Podstawowej…
12 czerwca br. po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa odbył się Festyn Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego przy Domu Propedeutycznym w Legnicy. Spotkanie rozpoczęła wpólna modlitwa różańcowa. Po niej Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski wręczył zasłużonym członkom Towarzystwa Przyjaciół WSD jubileuszowe medale XXX-lecia Diecezji Legnickiej. Centralnym momentem spotkania była uroczysta Eucharystia…
W sobotę 11 czerwca br. grupa pielgrzymów z parafii pw. Św. Piotra Pawła z Nowogrodźca, a wśród nich s. Renata ze wspólnoty sióstr magdalenek od pokuty z Nowogrodźca, udała się do wrocławskiej katedry z okazji beatyfikacji sióstr elżbietanek, s. M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek, męczennic z czasu II wojny…
2 czerwca br. w legnickiej katedrze uroczyście świętowano 25-lecie wizyty Jana Pawła II w Legnicy i koronacji ikony Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Obchody rocznicy poprzedziło triduum maryjne, które poprowadził ks. Krzysztof Czapla SAC, dyrektor sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach. Uroczystą Eucharystię poprzedziło nabożeństwo, które poprowadził proboszcz katedry ks. Robert Kristman…
W dniu 30 maja br. pracownicy Legnickiej Kurii Biskupiej i Wyższego Seminarium Duchownego przeżywali swój doroczny wyjazdowy dzień skupienia. Tym razem kierunkiem była Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, a dokładnie Głogów, Jakubów i Grodowiec. W programie wyjazdu znalazły się następujące miejsca: Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie, Dom „Uzdrowienie Chorych” prowadzony przez Cichych…
W sobotni wieczór 28 maja w klasztorze sióstr magdalenek od pokuty w Lubaniu po raz kolejny spotkały się mieszkanki tego miasta w ramach Diecezjalnego Duszpasterstwa Kobiet. Tematem przewodnim były RELACJE, o budowaniu, pielęgnowaniu których rozmawiały panie i siostry w oparciu o przykład Anny, żony i matki Tobiasza z księgi Pisma…
W sobotę 28 maja na spotkanie z Dzielną Niewiastą z Księgi Przysłów do klasztoru sióstr magdalenek od pokuty w Jeleniej Górze przybyły panie uczestniczące w comiesięcznych spotkaniach kobiet w ramach diecezjalnego duszpasterstwa kobiet. Poemat o dzielnej niewieście zainspirował naszą sobotnią wspólnotę do refleksji i dzielenia się przemyśleniami w rozumieniu wartości…
27 maja br. odbyło się kolejne Spotkanie Kobiet w Koskowicach poświęcone tematyce macierzyństwa ze względu na dopiero co obchodzony Dzień Matki. Rozpoczęło się ono wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem, a Mszy św. przewodniczył ks. Mariusz Habiniak, tamtejszy proboszcz i duszpasterz diecezjalny Duszpasterstwa Kobiet. Po Eucharystii wszystkie panie spotkały się na…
Dnia 27 maja 2022 r. odbyła się w Lubaniu uroczystość związana z obchodami „Dnia Strażaka” oraz 30.leciem Państwowej Straży Pożarnej. W tym wydarzeniu wzięli udział strażacy i pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, komendanci powiatowi PSP z terenu Dolnego Śląska, władze miasta i powiatu, przedstawiciele jednostek…
W sobotę w południe biskup legnicki Andrzej Siemieniewski udzielił święceń prezbiteratu dwóm diakonom – Krzysztofowi Borysiewiczowi z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze oraz Arturowi Jaguszczakowi z parafii Podwyższenia Krzyża św. w Legnicy. W uroczystości udział wzięli biskupi seniorzy: Stefan Cichy i Zbigniew Kiernikowski, przełożeni seminarium duchownego…
Strona 2 z 18