Lubań już od I Niedzieli Adwentu świętuje Rok św. Marii Magdaleny. W tym czasie ma miejsce wiele inicjatyw, podkreślających wagę tej świętej dla naszego miasta. Są to między innymi katechezy głoszone każdego miesiąca przez Biskupa Z. Kiernikowskiego w Muzeum Regionalnym, konkursy i wieczornice organizowane przez nauczycieli i uczniów lubańskich szkół.…
W pierwszą niedzielą Adwentu 27 listopada 2016 r. w Lubaniu rozpoczął się Rok Magdaleński poświęcony św. Marii Magdalenie. Ogłoszenie tego Roku wpisuje się w przygotowania do uroczystości nadania patronatu Świętej dla miasta Lubania. W tym dniu został odsłonięty dokument Stolicy Apostolskiej potwierdzający ustanowienie św. Marii Magdaleny patronką miasta Lubania. Odsłonięcia…
„Ważny dzień w moim życiu”- tak o dniu obłóczyn, czyli przyjęciu stroju zakonnego i rozpoczęciu czasu ścisłej formacji w Zgromadzeniu Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty wyraziła się Elżbieta, która 15 października 2016 r., czyli w dzień wspomnienia św. Teresy z Avila, podczas wieczornej Liturgii Słowa odprawianej w kaplicy Domu…
16 października 2016 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Nowogrodźcu siostry Zgromadzenia św. Marii Magdaleny od Pokuty wraz z mieszkańcami miasta Nowogrodziec dziękowały Bogu za tę właśnie świętą, która prawie 800 lat temu sprowadziła pierwsze magdalenki z Marsylii na ziemie Śląska.…
Pod takim hasłem w dniach 9-10 września 2016 r. Lubań przeżywał czas szczególnej Łaski. W kończącym się Roku Miłosierdzia Siostry ze Zgromadzenia św. Marii Magdaleny od Pokuty wraz z pracownikami i dziewczętami Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt, przy współudziale Urzędu Miasta, zorganizowali ewangelizację Lubania połączoną z festynem charytatywnym na rzecz Ogniska.…
Zapraszamy do Lubania 9 i 10 września !!!Weźcie z nami udział w ewangelizacji miasta. W piątek Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie, Adoracja. W sobotę festyn i ewangelizacja uliczna, ciekawe wydarzenia na scenie. Będziemy zanurzać siebie i miasto w Bożym Miłosierdziu. Ramowy program na załączonym plakacie. Prosimy już teraz, ogarniajcie ten…
Relacja po Sympozjum Wszyscy jesteśmy powołani do świętości ? Siostry św. Marii Magdaleny od Pokuty zostały sprowadzone na ziemie polskie w XIII wieku, do Nowogrodźca nad Kwisą, przez św. Jadwigę Śląską. Wierne swojemu charyzmatowi w modlitwie i pokucie wynagradzającej za grzechy świata, a zwłaszcza kobiet Siostry pełnią swoją misję w…
II rok triduum18. października 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Sióstr Magdalenek w Nowogrodźcu w ramach triduum przed uroczystościami jubileuszowymi z okazji 800-lecia sprowadzenia tej rodziny zakonnej do Nowogrodźca. Spotkanie odbyło się w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Przypomnijmy krótką historię miasta Nowogrodźca, a może nawet nie tyle…
Siostra Elżbieta Kurtyka obchodziła złoty jubileusz 50 - lecia życia zakonnego. Eucharystię w intencji jubilatki w kościele Świętej Trójcy w Lubaniu sprawował ksiądz biskup Ignacy Dec.
Nasza strona na Facebook [TUTAJ]
W IV roku nowenny przed rocznicą 700 - lecia sprowadzenia do Lubania sióstr magdalenek od pokuty, w domu generalnym w Lubaniu odbyło się sympozjum. Tematem spotkania było hasło: Charyzmat pokuty ? wynagradzania drogą do jedności w Bogiem. Eucharystii sprawowanej w domu generalnym zgromadzenia przewodniczył ks. prof. Waldemar Chrostowski. Prelekcje wygłosili:…
Do Lubania przyjechał ks. Profesor Józef Swastek. Przedstawił sylwetkę s. Marii Pauli Andrzejewskiej w związku ze staraniami o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.
Uczestniczyłyśmy w uroczystościach pogrzebowych ks. Infuata Władysława Bochnaka w Katedrze Legnickiej. Matka Gabriela Kępa odczytała mowę wyrażając wdzięczność całego zgromadzenia za troskę i zasługi księdza infuata dla sióstr magdalenek.
Dniem skupienia w Nowogrodźcu rozpoczęłyśmy Triduum przed 800 ? leciem sprowadzenia sióstr magdalenek do tej miejscowości przez Świętą Jadwigę Śląską.
Siostra Magdalena Sporys od Świętego Jana Pawła II złożyła śluby wieczyste. Uroczysta Eucharystia sprawowana była w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Lubaniu. Głównym celebransem był ksiądz biskup Stefan Cichy
29.07-7.08.2014 ? Siostry magdalenki uczestniczyły w Pieszej Pielgrzymce Diecezji Legnickiej na Jasną Górę
Na zaproszenie ojca Piotra Boronia siostry uczestniczyły w odpuście parafialnym w Kościele pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej.
Świętowałyśmy we wspólnocie 55 urodziny Przełożonej Generalnej, Matki Gabrieli Kępa. W załączeniu prezentacja przygotowana przez siostry dla matki.
Rok 2020 dla naszego Zgromadzenia jaśnieje Jubileuszem 700.lecia istnienia Klasztoru Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Zbliżający się jubileusz przyjmujemy jako dar Boga w Trójcy Jedynego. Każdy wszak jubileusz jest przygotowywany w dziejach Kościoła przez Opatrzność Bożą. Zgromadzenie nasze pragnie wpisać się w przygotowanie jubileuszowego 2020 roku 9.letnią…
? Życie konsekrowane głęboko zakorzenione w przykładzie życia i nauczania Chrystusa Pana jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa: dziewictwo, ubóstwo posłuszeństwo, stają się w pewien swoisty i trwały sposób ? widzialne? w świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się…
Strona 10 z 10