W pierwszą niedzielę Adwentu 27 listopada 2016 r. w Lubaniu rozpoczął się Rok Magdaleński poświęcony św. Marii Magdalenie. Ogłoszenie tego Roku wpisuje się w przygotowania do uroczystości nadania patronatu Świętej dla miasta Lubania. Wśród wielu inicjatyw podejmowanych zarówno przez władze miasta jak i Siostry magdalenki od pokuty, które mają na…
To już kolejne dni skupienia dla dziewcząt, które odbyły się w naszym domu w Jeleniej Górze w dniach 19-21 maja br. Hasłem przewodnim były słowa ,,Nie jesteście z tego świata” (J 15 19)., a oferuje nam on dużo. Kupujemy, gromadzimy, zabiegamy o tak wiele, ,,wijemy sobie tutaj gniazdko”. Nigdy nie…
Miasto Lubań przygotowuje się do wielkiej uroczystości. Od 24 września br. św. Maria Magdalena będzie oficjalnie patronką miasta. Wiążąe się to z trwającą kilka wieków obecnością sióstr Magdalenek od Pokuty w Lubaniu. Siostry zapisały się w historii miasta nie tylko w sensie duchowym, ale także poprzez dzieła, które prowadzą z…
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!W tych tygodniach nasza refleksja porusza się, że tak powiem w orbicie tajemnicy paschalnej. Dzisiaj spotykamy tę, która według Ewangelii, jako pierwsza zobaczyła zmartwychwstałego Jezusa: Marię Magdalenę. Niedawno zakończył się odpoczynek szabatu. W dniu męki nie było czasu na zakończenie obrzędów pogrzebowych. Dlatego w ten…
14 maja 2017 roku to kolejna niedziela, kiedy siostry magdalenki głosiły SŁOWO w parafiach lubańskich. Ubogacając liturgię niedzielną śpiewem, także mówiły mieszkańcom Lubania, w myśl słów Ewangelii przeznaczonej przez Kościół na V-tą Niedzielę Wielkanocną, by „nie trwożyło się ich serce”, bo Chrystus poszedł do NIEBA, by przygotować tam miejsce nam…
Obecność Sióstr magdalenek od pokuty - Olgi, Iwony, Ewy Kata, Karoliny - w Nowogrodźcu związana była z przygotowaniem do uroczystości jubileuszowych 800-lecia sprowadzenia pokutniczek św. Marii Magdaleny do Nowogrodźca oraz z rozpoczynającym się w Niedzielę Dobrego Pasterza (7 maja br.) Tygodniem Modlitw o Powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego.…
W związku z trwającym od I-szej Niedzieli Adwentu Rokiem św. Marii Magdaleny, który za zgodą miejscowego Biskupa został ogłoszony w mieście Lubań, siostry magdalenki podjęły inicjatywę przybliżenia szerokiemu gronu mieszkańców sylwetki tejże świętej. W jedną niedzielę miesiąca kwietnia, maja i czerwca we wszystkich parafiach na terenie miasta siostry głoszą katechezy…
Lubań już od I Niedzieli Adwentu świętuje Rok św. Marii Magdaleny. W tym czasie ma miejsce wiele inicjatyw, podkreślających wagę tej świętej dla naszego miasta. Są to między innymi katechezy głoszone każdego miesiąca przez Biskupa Z. Kiernikowskiego w Muzeum Regionalnym, konkursy i wieczornice organizowane przez nauczycieli i uczniów lubańskich szkół.…
W pierwszą niedzielą Adwentu 27 listopada 2016 r. w Lubaniu rozpoczął się Rok Magdaleński poświęcony św. Marii Magdalenie. Ogłoszenie tego Roku wpisuje się w przygotowania do uroczystości nadania patronatu Świętej dla miasta Lubania. W tym dniu został odsłonięty dokument Stolicy Apostolskiej potwierdzający ustanowienie św. Marii Magdaleny patronką miasta Lubania. Odsłonięcia…
„Ważny dzień w moim życiu”- tak o dniu obłóczyn, czyli przyjęciu stroju zakonnego i rozpoczęciu czasu ścisłej formacji w Zgromadzeniu Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty wyraziła się Elżbieta, która 15 października 2016 r., czyli w dzień wspomnienia św. Teresy z Avila, podczas wieczornej Liturgii Słowa odprawianej w kaplicy Domu…
16 października 2016 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Nowogrodźcu siostry Zgromadzenia św. Marii Magdaleny od Pokuty wraz z mieszkańcami miasta Nowogrodziec dziękowały Bogu za tę właśnie świętą, która prawie 800 lat temu sprowadziła pierwsze magdalenki z Marsylii na ziemie Śląska.…
Pod takim hasłem w dniach 9-10 września 2016 r. Lubań przeżywał czas szczególnej Łaski. W kończącym się Roku Miłosierdzia Siostry ze Zgromadzenia św. Marii Magdaleny od Pokuty wraz z pracownikami i dziewczętami Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt, przy współudziale Urzędu Miasta, zorganizowali ewangelizację Lubania połączoną z festynem charytatywnym na rzecz Ogniska.…
Zapraszamy do Lubania 9 i 10 września !!!Weźcie z nami udział w ewangelizacji miasta. W piątek Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie, Adoracja. W sobotę festyn i ewangelizacja uliczna, ciekawe wydarzenia na scenie. Będziemy zanurzać siebie i miasto w Bożym Miłosierdziu. Ramowy program na załączonym plakacie. Prosimy już teraz, ogarniajcie ten…
Relacja po Sympozjum Wszyscy jesteśmy powołani do świętości ? Siostry św. Marii Magdaleny od Pokuty zostały sprowadzone na ziemie polskie w XIII wieku, do Nowogrodźca nad Kwisą, przez św. Jadwigę Śląską. Wierne swojemu charyzmatowi w modlitwie i pokucie wynagradzającej za grzechy świata, a zwłaszcza kobiet Siostry pełnią swoją misję w…
II rok triduum18. października 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Sióstr Magdalenek w Nowogrodźcu w ramach triduum przed uroczystościami jubileuszowymi z okazji 800-lecia sprowadzenia tej rodziny zakonnej do Nowogrodźca. Spotkanie odbyło się w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Przypomnijmy krótką historię miasta Nowogrodźca, a może nawet nie tyle…
Siostra Elżbieta Kurtyka obchodziła złoty jubileusz 50 - lecia życia zakonnego. Eucharystię w intencji jubilatki w kościele Świętej Trójcy w Lubaniu sprawował ksiądz biskup Ignacy Dec.
Nasza strona na Facebook [TUTAJ]
W IV roku nowenny przed rocznicą 700 - lecia sprowadzenia do Lubania sióstr magdalenek od pokuty, w domu generalnym w Lubaniu odbyło się sympozjum. Tematem spotkania było hasło: Charyzmat pokuty ? wynagradzania drogą do jedności w Bogiem. Eucharystii sprawowanej w domu generalnym zgromadzenia przewodniczył ks. prof. Waldemar Chrostowski. Prelekcje wygłosili:…
Do Lubania przyjechał ks. Profesor Józef Swastek. Przedstawił sylwetkę s. Marii Pauli Andrzejewskiej w związku ze staraniami o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.
Strona 9 z 10