20-sta rocznica istnienia Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu to wielkie i niepowtarzalne wydarzenie. Dlatego obchody tego Jubileuszu zaplanowane zostały na cały rok. Rozpoczęcie odbyło się w święto św. jadwigi Śląskiej, która jest patronką Ogniska, a zwieńczeniem był Festyn Charytatywny w…
Takie Jubileusze są rzadkością, dlatego tym uroczyściej powinno się je celebrować. We wspólnocie jeleniogórskiej sióstr magdalenek od pokuty dnia 21 maja 2019 r. Swój Jubileusz świętowała s. M. Barbara, która dokładnie pięćdziesiąt lat wcześniej w Pierwszej Profesji zakonnej powiedziała Panu Jezusowi "tak”. Uroczystej Eucharystii w kaplicy zakonnej przewodniczył Ksiądz Dziekan…
W domu sióstr magdalenek od pokuty w Jeleniej Górze w dniach 17 - 19 maja odbywały się Dni Skupienia dla dziewcząt pod hasłem "Bóg obietnicy". Wzięło w nich udział 24 dziewczęta z różnych miejscowości naszej diecezji: Zgorzelca, Bogatyni, Jeleniej Góry, Bolesławca, Lubania. Ksiądz Jakub Bochyński, który głosił słowo i sprawował…
W ramach diecezjalnej formacji osób konsekrowanych dnia 18 maja br. odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim (diecezja legnicka). Wśród zebranych w kościele obecne były również Siostry magdalenki od pokuty ze wspólnoty w Lubaniu i obu wspólnot w Legnicy, na czele z przełożoną generalną Matką Wiesławą. Spotkanie…
9 maja 2019 r., zaraz po zakończonej Kapitule Generalnej Zgromadzenia, nowo wybrany Zarząd Generalny z Przełożoną Generalną na czele, pojechał zawierzyć się na Jasnej Górze Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski, w której Uroczystość, czyli 3 maja został wybrany. Siostry uczestniczyły w Apelu Jasnogórskim a następnego dnia przed Mszą św., dokonały…
W niedzielne popołudnie, 5 maja 2019 r., w przerwie obrad VIII Zwyczajnej Kapituły Generalnej Zgromadzenia, siostry biorące w niej udział wyjechały wraz z o. Ambrożym Skorupą salwatorianinem, który przez cały czas jej trwania pełnił rolę doradcy z zakresu prawa kanonicznego, do cysterskiego kompleksu klasztornego w Marienthal. Po zwiedzeniu budynków klasztornych,…
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wpisuje się w historię Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty zainicjowaniem nowego czasu, który normy zakonne wyznaczają na okres kolejnych sześciu lat służby magdalenek w Kościele. Po sesji sprawozdawczej z działalności Zarządu Generalnego kadencji 2013-2019, właśnie dnia 3 maja 2019 r., czyli w…
W Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu, w dniach od 28 kwietnia do 1 maja odbywały się rekolekcje, w których uczestniczyło szesnaście delegatek na VIII Kapitułę Generalną Zgromadzenia. To duchowe przygotowanie do tak ważnego dla wszystkich sióstr magdalenek wydarzenia poprowadził salwatorianin z Nałęczowa- o. Tomasz…
Diecezja legnicka ma nowe sanktuarium, które dnia 13 kwietnia zostało ogłoszone przez bpa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego w Tyńcu Legnickim, czyli w kościele filialnym parafii Ruja. Jest to Sanktuarium Męki Pańskiej, które z nowym wyposażeniem zyskało z jednego ze zlikwidowanych kościołów niemieckich w Kolonii relikwie Krzyża Świętego, Korony Cierniowej i Purpurowego…
W sobotę 23 marca w ramach ósmego roku Nowenny przed Jubileuszem 700.lecia istnienia klasztoru Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu, w Domu Generalnym Zgromadzenia odbyło się sympozjum, którego tematyka dotyczyła zasłużonych dla zakonu magdalenek kapłanów. Po Eucharystii, którą celebrował i homilię wygłosił ksiądz prof. dr hab. Józef Pater-…
Wrocławska wspólnota sióstr magdalenek od pokuty w Wielkim Poście podjęła wspólne przejście Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej, do przejścia której trzeci raz są zaproszeni Dolnoślązacy a szczególnie mieszkańcy Wrocławia. To jedna z wielu propozycji skupienia i zatrzymania się w okresie Wielkiego Postu. Idea tego nabożeństwa wzorowana jest na Drodze Jerozolimskiej, kościołach…
Tak można w skrócie i nieco żartobliwie określić to, co działo się w sobotę 16 marca w Osłej. Na ten dzień Diecezjalne Duszpasterstwo Kobiet Diecezji Legnickiej, w które bardzo mocno zaangażowane są siostry magdalenki od pokuty, zorganizowało w Osłej wielkopostny dzień skupienia dla kobiet. Odzew ze strony pań przerósł oczekiwania…
Dnia 16 marca podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej w katedrze wrocławskiej z okazji patronalnego święta Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego, poprzez specjalną modlitwę zostali posłani do pełnienia zadań nowi Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii. Wśród licznego grona świeckich mężczyzn, którzy przez wnikliwą formację liturgiczną, duchową i pastoralną przygotowywali się do tej…
W ostatni weekend od 8 do 10 marca w domu sióstr magdalenek od pokuty w Jeleniej Górze odbyły się kolejne dni skupienia dla dziewcząt. Przyjechało 21 młodych niewiast, które wraz z siostrami magdalenkami zmierzyły się z tematem samotności. Dziewczęta poznały historię i postawy dwóch kobiet ze Starego Testamentu- Hagar i…
Dzień 8 marca jest szczególnym dniem, w którym cały świat wyraża wdzięczność wszystkim paniom. W ramach Duszpasterstwa Kobiet Diecezji Legnickiej siostry magdalenki wspólnoty legnickiej i duszpasterz ks. Mariusz Habiniak również otoczyli modlitwą kobiety spotykające się każdego miesiąca w ramach duszpasterstwa. Ponieważ ten dzień w Kościele powszechnym obchodzony był w duchu…
Wspólnota sióstr magdalenek z Legnicy zaplanowała tego roku rozpoczęcie Wielkiego Postu na Jasnej Górze. W przeddzień siostry wraz z księdzem Tomaszem, notariuszem Legnickiej Kurii Biskupiej, nawiedziły zaprzyjaźnione siostry karmelitanki z Częstochowy a wieczorem uczestniczyły w Apelu Jasnogórskim, polecając Maryi sprawy Zgromadzenia. W środę popielcową w Kaplicy Cudownego Obrazu została odprawiona…
Siostry magdalenki od pokuty ze wspólnoty w Erfurcie w niedzielę 3 marca uczestniczyły w radosnym wydarzeniu w polskojęzycznej wspólnocie zebranej w kościele pw. Świętego Krzyża. Po wieloletnich staraniach tutejszych rodaków o włączenie diecezji Erfurt w duszpasterstwo Polskiej Misji Katolickiej, przybył do Erfurtu ksiądz proboszcz Janusz Liszka, rodem z Tarnowa, od…
W dniach 22-24 lutego siostry magdalenki pracujące w Ognisku Wychowawczym w Lubaniu wraz z ośmioma dziewczętami wzięły udział w Warsztatach Muzycznych w Łodzi, które corocznie organizowane są przez Zespół Mocni w Duchu. W piętek wszyscy uczestniczyli w spotkaniu tzw. Młodzieżowej Łodzi Ratunkowej. Po wspólnej Eucharystii i uwielbieniu świadectwem swego życia…
Siostry Magdalenki od pokuty wspólnoty w Lubaniu dnia 22 lutego br. rozpoczęły w kościele pw. Trójcy Świętej w Lubaniu cykl spotkań modlitewnych „Modlimy się ze św. Maria Magdaleną”. Jest to pierwsze ze spotkań, które będą odbywały się kolejno każdego 22-ego dnia miesiąca o godz. 17.30 we wspomnianej świątyni. Wybór tego…
Siostry magdalenki od pokuty wspólnoty w Lubaniu dnia 19 lutego br. uczestniczyły w spotkaniu formacyjnym – Celebracji słowa Bożego, które prowadził bp legnicki Zbigniew Kiernikowski. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie. We wprowadzeniu do słuchania słowa Bożego Biskup wyjaśnił, że „stała formacja chrześcijanina dokonuje się między innymi…