Uroczystości pogrzebowe ks. Infuata Władysława Bochnaka

Uczestniczyłyśmy w uroczystościach pogrzebowych ks. Infuata Władysława Bochnaka w Katedrze Legnickiej. Matka Gabriela Kępa odczytała mowę wyrażając wdzięczność całego zgromadzenia za troskę i zasługi księdza infuata dla sióstr magdalenek.