Odpust parafialny w Krzydlinie Wielkiej

Na zaproszenie ojca Piotra Boronia siostry uczestniczyły w odpuście parafialnym w Kościele pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej.