Niezwykłe odwiedzinyJakie było wielkie zaskoczenie, gdy do furty klasztornej w Jeleniej Górze o godz. 6.30 zapukał niezwykły gość ze swoim pomocnikiem. Najwyraźniej i w tym roku Siostry były grzeczne Wzorem św. Mikołaja czyńmy dobro.