Modlimy się ze św. M. Magdaleną


Siostry Magdalenki od pokuty wspólnoty w Lubaniu dnia 22 lutego br. rozpoczęły w kościele pw. Trójcy Świętej w Lubaniu cykl spotkań modlitewnych „Modlimy się ze św. Maria Magdaleną”.  Jest to pierwsze ze spotkań, które będą odbywały się kolejno każdego 22-ego dnia miesiąca o godz. 17.30 we wspomnianej świątyni. Wybór tego konkretnie dnia wiąże się z liturgicznym świętem Apostołki Apostołów, które w Kościele obchodzi się 22-ego lipca. Siostry magdalenki od pokuty wraz ze wspólnotą parafialną chcą w ten sposób ożywić kult Patronki miasta. Za przyczyną Świętej będą wypraszały potrzebne łaski i błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców miasta. Ponadto przybliżoną wszystkim postać św. Marii Magdaleny, która od 2017 r. patronuje miastu. Do głębszego poznawania Świętych zapraszało wielu pasterzy Kościoła w tym również papież Benedykt XVI, który powiedział: „Każdy powinien mieć jakiegoś Świętego, z którym pozostawałby w bardzo zażyłej relacji, aby odczuwać jego bliskość przez modlitwę i wstawiennictwo, ale także, aby go naśladować. (…) Bądźcie pewni, że staną się oni dobrymi przewodnikami , abyście jeszcze bardziej kochali Pana oraz będą cenną pomocą dla wzrostu ludzkiego i chrześcijańskiego”. Dlatego Siostry magdalenki od pokuty chcą przybliżyć postać swojej Patronki, by za Jej wzorem pielęgnować i szerzyć ducha miłości i pokuty.  Ponadto wypraszać obciążonym przez grzech łaskę nawrócenia i pojednania z Bogiem bogatym w miłosierdzie, który „sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4,10). Siostry zapraszają wszystkich, którzy pragną włączyć się w modlitwę na kolejne spotkanie dnia 22 marca br. o godz. 17.30 do kościoła pw. Trójcy Świętej w Lubaniu.


Modlitwa za przyczyną św. Marii Magdaleny :
Boże nieskończenie Miłosierny, który kochasz człowieka i szukasz go na drogach życia, prosimy Cię za przyczyną św. Marii Magdaleny, daj grzesznym łaskę nawrócenia, a sprawiedliwych umacniaj w Swej miłości, nas wszystkich utwierdzaj w tym, co dobre, broń od zła i uczyń nas w świecie świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.