Kolędnicy na ul. Wrocławskiej 17

Boże Narodzenie to czas zgłębiania tajemnicy uniżenia się Boga, który zapragnął dla naszego zbawienia przyjąć postać człowieka, ale to także chwile, w których spotykamy się z najbliższymi. Siostry nie wyjeżdżają do domów rodzinnych, ale w swoich wspólnotach witają uroczyście Nowonarodzonego, kultywując różne tradycje wyniesione z domu. Jedną z takich tradycji jest wspólne kolędowanie. W klasztorze magdalenek śpiew kolęd rozbrzmiewał od wieczoru wigilijnego, a w kolejny wieczór wspólnotę magdaleńską nawiedzili KOLĘDNICY z okolic naszego miasta. Kilka rodzin muzykujących zorganizowało w stylu góralskim ciekawą formę składania życzeń znajomym i przyjaciołom, do których zaliczyli też siostry. Ta miła niespodzianka zaowocowała życzeniami, wspólnym śpiewem, radością i obdarowaniem się wzajemnym różnymi niespodziewanymi podarkami.