Jak Maria Magdalena

18 czerwca już ostatni raz przed ogłoszeniem św. Marii Magdaleny patronką Lubania, siostry magdalenki od pokuty, wzorem tej świętej, apostołowały we wszystkich parafiach miasta. Wysłane po dwie, jak uczniowie Jezusa, głosiły w kościołach SŁOWO, w którym nawiązując do treści ewangelii danej na ten dzień przez Kościół do rozważenia, zachęcały do modlitwy o powołania do służby i pracy na „żniwie Pańskim”. Siostry dzieliły się także świadectwem życia, modlitwy oraz  refleksjami z własnej pracy i służby Bogu i drugiemu człowiekowi. Liturgię Mszy św. ubogaciły śpiewem przy akompaniamencie gitary.