Siostry magdalenki głosiły SŁOWO

14 maja 2017 roku to kolejna niedziela, kiedy siostry magdalenki głosiły SŁOWO w parafiach lubańskich. Ubogacając liturgię niedzielną śpiewem, także mówiły mieszkańcom Lubania, w myśl słów Ewangelii przeznaczonej przez Kościół na V-tą Niedzielę Wielkanocną,  by „nie trwożyło się ich serce”, bo Chrystus poszedł do NIEBA, by przygotować tam miejsce nam wszystkim, wskazując jednocześnie na DROGĘ,  która nas zaprowadzić tam może, jeśli pozwolimy poprowadzić się nią samemu Jezusowi. Przykładem takiego zaufania są dla sióstr,  a mogą być dla innych także, dzieje sióstr magdalenek, których historia ściśle związana jest z terenem Łużyc, a szczególnie Lubania. Bogactwo historii miasta od siedmiu już wieków przeplata się z historią zakonu magdalenek od pokuty, stąd dla mieszkańców ich burzliwe dzieje są dowodem na to, że Bóg jest, że się troszczy, że chce naszego uświęcenia, byśmy wspólnie kiedyś w NIEBIE, mogli wyśpiewywać Mu chwałę