Konferencja s. Katarzyny Nowickiej

W związku z trwającym od I-szej Niedzieli Adwentu Rokiem św. Marii Magdaleny, który za zgodą miejscowego Biskupa został ogłoszony w mieście Lubań, siostry magdalenki podjęły inicjatywę przybliżenia szerokiemu gronu mieszkańców sylwetki tejże świętej. W jedną niedzielę miesiąca kwietnia, maja i czerwca we wszystkich parafiach na terenie miasta siostry głoszą katechezy przygotowujące do nadania miastu patronatu św. M. Magdaleny. Treści katechez nawiązują do samej świętej, ale także do historii Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty oraz działań podejmowanych przez siostry w ciągu prawie siedmiu wieków na terenie miasta. W czasie Mszy św. siostry także przygotowują liturgię słowa oraz ubogacają Eucharystię śpiewem. W parafii pw. Trójcy Świętej głosiła słowo, które zostało zarejestrowane, s. Katarzyna Nowicka.

Related Video