Miasto Lubań przeniosło się w czasie o siedem wieków i powitało księcia Henryka Jaworskiego i pierwsze przybyłe do Lubania Magdalenki od Pokuty. Muzeum Regionalne wraz z pasjonatami historii i zaangażowaną młodzieżą stworzyło dopracowane, oparte na faktach historycznych przedstawienie uliczne. Zaprzyjaźnieni z muzeum rekonstruktorzy i aktorzy wcielili się w role ówczesnych możnych – księcia Henryka Jaworskiego (Andrzej Świderski),  burmistrza Lubania (Jan Lange), rajców (Grzegorz Żak i dyrektor muzeum Łukasz Tekiela). W przedstawieniu wzięli udział również pracownicy muzeum i lubańskiej biblioteki oraz członkowie Łużyckiej Drużyny Łuczniczej i uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Smolniku.