Podtrzymuj mnie Panie

Śpiewają siostry .....................