Lubański klasztor Sióstr Magdalenek

Pan Janusz Kulczycki ze Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc o dawnym klasztorze [TUTAJ]