"Maria Magdalena jako świadek Chrystusowego ukrzyżowania, pogrzebu i zmartwychwstania" - Katecheza
Kontakt 075/ 646 15 94
Miejsce Lubań - dawna sala ślubów, godz. 19.00
Katecheza głoszona przez ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego przed uroczystością nadania patronatu św. Marii Magdaleny miastu Lubań